Zorg

De Maria Montessorischool probeert kinderen die wat extra zorg nodig hebben, zo veel mogelijk binnen de school te begeleiden. Dit is in lijn met de wet passend onderwijs. 

Onze school heeft drie intern begeleiders die de leerkrachten helpen om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen optimaal in beeld te brengen. Wanneer kinderen een duwtje in de rug nodig hebben, bespreken we dit altijd eerst uitgebreid met ouders. Indien nodig vragen we extra ondersteuning aan bij het Samenwerkingsverband, SPPOH. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van individuele begeleiding, begeleiding in een kleine groep, extra hulpmiddelen, etc. Een dergelijke aanvraag wordt altijd van te voren overlegd in ons zorgoverleg, waarin naast de school en het SPPOH ook de maatschappelijk werker en de schoolarts zitting hebben.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie van de school, bij de intern begeleiders of bij de leerkracht van uw kind. 

De intern begeleiders van de school zijn:

Groep 1 en 2: Sophie Reinders

Groep 3 en 4: Evelien van der Rest 

Groep 5 t/m 8: Anja van Tartwijk 

 

 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl