Verlof aanvragen

 

Wanneer u verlof wilt aanvragen kunt u een verzoek voor verlof indienen via de module "verlof" in Social Schools. Nadat u een aanvraag heeft ingediend kunt u de status van de aanvraag zien bij uw verlofaanvragen. De directeur neemt de besluiten over de verlofaanvragen.

Voor het verlenen van extra vrije dagen op verzoek van ouders, zijn we gebonden aan de regels van de Leerplichtwet. 

Lees hier alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof

 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl