Hoe leren wij?

In de schoolgids vindt u een uitgebreide toelichting van de manier waarop kinderen leren op de Maria Montessorischool. 

Hier beperken we ons tot de hoofdlijnen en methoden. 

Groep 1 en 2

 • Spelend leren
 • IPC Early years
 • Montessorimateriaal
 • Getal en Ruimte

Groep 3

 • Spelend leren: reken- en taalcircuits
 • IPC
 • Montessorimateriaal
 • Getal en Ruimte
 • Veilig leren lezen

Groep 4 t/m 8

 • Leerlijnen rekenen en taal, ondersteund door Snappet (elektronische leeromgeving, zie onder)
 • Nieuwsbegrip
 • IPC
 • Montessorimateriaal
 • Estafette (leesmethode)

... en verder:

 • Alle kinderen hebben MijnRapportfolio. Dit is een elektronisch portfolio waarin de leerdoelen worden geregistreerd en kinderen hun eigen voortgang kunnen volgen en producten kunnen vastleggen. Hierdoor wordt het eigenaarschap van leerdoelen ondersteund.
 • Alle kinderen vanaf groep 4 hebben een eigen (geleende) Snappet Chromebook, waarop ze reken- en taaloefeningen kunnen maken. De leerkracht kan op afstand volgen of het goed gaat en waarop kinderen eventueel uitvallen. 
 • Van groep 1 tot groep 8 wordt er gewerkt met de Vreedzame School
 • Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, doen mee aan onze Plusklas
 • Op onze school bevindt zich een uitgebreide mediatheek waar vrijwilligers/ouders o.a. zorg dragen voor het uitlenen van boeken. 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl