Aanmelden zij-instroom

 

Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen worden zij-instromers genoemd.

We hebben momenteel in een beperkt aantal groepen vrije plaatsen. Om iedereen een gelijke kans te geven volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure.

De procedure voor kinderen die tussentijds instromen gaat als volgt:

  • Indien er plaats is, worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We informeren ouders over het onderwijskundig concept van de school, er wordt een rondleiding gegeven en er wordt besproken waarom ouders op zoek zijn naar een andere school.
  • Wanneer de ouders kiezen voor de Maria Montessorischool, wordt aan de ouders verzocht om op de school waar het kind is ingeschreven te melden dat zij van school willen veranderen.
  • Er wordt met toestemming van de ouders door de intern begeleider contact opgenomen met de school. Ouders verzoeken de school waar het kind is ingeschreven een onderwijskundig rapport te schrijven. Aan de hand van de verkregen informatie wordt een afweging gemaakt of de Maria Montessorischool in staat is om het betreffende kind de zorg/aandacht te bieden die het nodig heeft. 
  • Op basis van alle verkregen informatie behoudt de school zich het recht om een leerling te weigeren. De school is van mening dat zij in eerste instantie “zorgplicht” heeft voor die kinderen die al op school zitten en kan doorverwijzen naar een andere openbare basisschool binnen 10 weken.

Wanneer ouders van kinderen, die op een school staan ingeschreven, van school willen veranderen en een andere school benaderen met een verzoek tot inschrijving, vindt er overleg plaats tussen de school die de ouders wensen en de school waar het kind is ingeschreven, voordat concrete stappen genomen worden.

Voor tussentijdse instroom kunt u contact opnemen met de administratie, Jennifer Vergeer (070) 3099335 of een bericht sturen via het contactformulier. 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl