MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) spreken vertegenwoordigers van ouders en personeel gezamenlijk over het beleid van de school. Ouders en personeel zijn in principe gelijk vertegenwoordigd in de MR, op dit moment hebben beide geledingen drie leden. 

In de wet is precies vastgelegd over welke onderdelen van het schoolbeleid de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Onderwerpen die aan bod kunnen komen: schoolgeld, schooltijden, begroting, jaarplan, werkdrukmiddelen etc. 

De huidige MR bestaat uit:

 

Oudergeleding

Vincent Bovelander ( voorzitter)

Annemieke Tasma

Rody Grevenstette

 

Personeelsgeleding

Renate Greve

Diane Vierling

Joanne Venema

 

 

 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl