Tussenschoolse opvang

Sinds dit schooljaar werken we tussen de middag samen met Dinosport. 

De middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, bestaat uit twee delen. Kinderen eten met elkaar in hun klaslokaal een boterham; ondertussen kijken ze Jeugdjournaal of leest de leekracht voor. En ze gaan een half uur buitenspelen. Dit buitenspelen wordt begeleid door professionals van Dinosport. Zij organiseren sport- en spelactiviteiten waarmee alle kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Ze worden hierbij ondersteund door een vast team van overblijfouders. Van kleuters tot groep 8: onder begeleiding van gediplomeerde (gym-)docenten kunnen de kinderen in dat half uur al hun energie kwijt. 

Ouders betalen € 120 per jaar voor deze opvang. Overblijven is op de Maria Montessori niet verplicht, maar vrijwel alle ouders en kinderen kiezen ervoor. 

 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl