Mijn Rapportfolio

Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. Het programma is ontworpen met educatief partnerschap als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat kind, school en ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het leerproces van het kind. 

Via MijnRapportfolio worden kinderen actief betrokken bij hun leerdoelen van dat moment. Ze hebben er steeds inzicht in en kunnen zelf kiezen om bijvoorbeeld een foto te uploaden om hun ontwikkelingen te illustreren. Ouders hebben steeds inzicht in deze ontwikkelingen en kunnen ze bespreken tijdens de Ouder-Kind-Leerkrachtgesprekken. Leerkrachten houden de regie over de ontwikkeling en zien in een oogopslag of doelen worden gehaald, of dat er extra ondersteuning of uitdaging nodig is. 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl