Educatief partnerschap

Op de Maria Montessorischool is onze visie dat kinderen zich alleen optimaal kunnen ontwikkelen wanneer ouders en school hen daarbij gezamelijk ondersteunen. We noemen dit ‘eductief partnerschap’. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van het kind. Het is belangrijk dat ze elkaar regelmatig op de hoogte houden en waarschuwen wanneer zaken niet goed lopen. Deze uitwisseling vindt onder meer plaats in de Ouder-Kind-Leerkrachtgesprekken [koppeling], maar ook tussendoor is het altijd mogelijk via Social Schools contact te leggen met de leerkracht van uw kind. 

Een ander onderdeel van het educatief partnerschap is ouderparticipatie in de school. Een aantal zaken kunnen alleen doorgang vinden als we hierbij hulp krijgen van ouders. Denk aan feesten en schoolreisjes, maar ook heel belangrijke zaken als de mediatheek en luizenpluizen. Niet alleen ouders, maar ook grootouders zijn van harte welkom bij dit soort activiteiten. Informatie over de activiteiten ontvangt u via de leerkrachten of de ouderraad. 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl