Absent melden

 

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, kunt u dit via de knop absentie in Social Schools laten weten. Wij verzoeken u om dit voor schooltijd te melden zodat de leerkracht tijdig op de hoogte is van de afwezigheid.

Indien uw kind niet op school is en u heeft hem/haar niet absent gemeld, dan nemen wij contact met u op.

Ziekmeldingen komen automatisch terecht bij:

  • alle aan het kind gekoppelde ouders/verzorgers (dus als bijvoorbeeld de moeder de ziekmelding doet, krijgt vader hier ook bericht van).
  • de groepsleerkracht van de groep van het kind.
  • de administratie op school die overzicht heeft van alle meldingen.

 

Het melden van absenties is niet bedoeld om verlof of vakantie te melden of aan te vragen, Hiervoor is de module "verlofaanvragen" bedoeld.

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl