Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Onze school heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij in de regel meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de scholenwijzer Den Haag bezoeken.

Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

· Een oudere broer of zus zit al op de school;

· De ouder werkt zelf op de school.

Voor het aanmelden gebruikt u het Aanmeldformulier van de gemeente Den Haag. Denkt u hierbij goed aan de juiste aanmeldperiode, afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind). Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Tip: De  animatie laat u zien hoe het aanmelden precies werkt.

 

Aanmeldperiodes 2023-2024

Het is de bedoeling dat uw kind aangemeld wordt in de periode die hoort bij de geboortedatum van uw kind. De geboortes zijn namelijk gelijk verdeeld over het aanmeldjaar. Hierdoor zijn er ongeveer evenveel kinderen in elke aanmeldperiode die zich aanmelden. U kunt ervoor kiezen om uw kind in een latere periode aan te melden binnen hetzelfde aanmeldjaar. Hierdoor kunnen uw kansen mogelijk kleiner zijn op een plek. Kinderen geboren tussen 1 oktober 2020  t/m 31 december 2020 kunnen bij ons op school alleen aanmelden in aanmeldperiode 1 ( ALM1)

 

Uw kind is geboren in de periode: Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze in de periode:

01-10-2020 t/m 31-12-2020 

ALM 1 18-12-2023 t/m 12-01-2024
01-01-2021 t/m 31-03-2021 ALM 2 15-03-2024 t/m 02-04-2024
01-04-2021 t/m 30-06-2021 ALM 3: 10-06-2024 t/m 01-07-2024
01-07-2021 t/m 30-09-2021 ALM 4: 16-09-2024 t/m 30-09-2024

 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl