OKL-gesprekken

De afkorting OKL staat voor Ouder Kind Leerkracht. Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om via Social Schools een afspraak te maken voor een OKL-gesprek, vaak met MijnRapportfolio als uitgangspunt. De Maria Montessorischool kiest er heel bewust voor om deze gesprekken te voeren samen met de leerling. In onze visie zijn kinderen namelijk mede verantwoordelijk voor hun eigen leerdoelen. Dat betekent niet dat een vierjarige zelf het wiel moet uitvinden. Het is echter bewezen dat kinderen beter leren wanneer ze zich steeds bewust zijn van wat ze leren en waarom ze dat leren. Dit is een centrale gedachte in ons onderwijs en daarom ook in het contact dat we met ouders hebben. 

In sommige gevallen is het natuurlijk goed om als ouder de leerkracht even ‘onder vier ogen’ te spreken. Dit kan altijd, tijdens het OKL gesprek of op een ander moment. Neem daarvoor contact op met de leerkracht van uw kind. 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl