De Haagse Scholen

Samen met de andere openbare scholen in Den Haag, maakt de Maria Montessori deel uit van De Haagse Scholen. Alle scholen zijn zelfstandige eenheden, maar trekken ook voor veel zaken gezamenlijk op. 

Koers & ambitie van de Haagse Scholen

Onze missie is: "Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen."

 

Drie pijlers

1. Ons onderwijs is eigentijds. 

  Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing.

2. We ontwikkelen en benutten kennis en vakmanschap.

 Professionaliteit in mensen en cultuur.

3. We verbeteren ons imago in de stad. 

Verstevigen van in- en externe profilering.

 

Zes beloftes:

• Wij kennen ieder kind.

• Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.

• Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.

• Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

• Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.

• Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden

 

College van bestuur De Haagse Scholen

Wiely Hendricks

Cobi van Beek

 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl