IPC

IPC in een notendop

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Units

Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van ‘Missie naar Mars’ tot ‘Circus’ en van ‘Regenwoud’ tot ‘Voortrekkers van verandering’. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Er is veel aandacht voor vaardigheiddoelen als onderzoeken, presenteren en kritisch denken. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt tijdens het Startpunt ‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. In sommige gevallen kan het interessant zijn om een ouder of verzorger als spreker te vragen, vanuit een bepaalde maatschappelijke rol of beroep. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

De aanwezige kennis wordt verder uitgebreid met andere relevante informatie. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om aan hun doelen te gaan werken zoals op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen.  

Tijdens de Afsluiting sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. De invulling van de activiteit wordt per thema anders vormgegeven, waarbij geprobeerd wordt om het geleerde te delen met andere klassen, schoolpersoneel, ouders of verzorgers. Kinderen worden zo bewuster en enthousiaster van wat ze geleerd hebben en het beklijft beter. 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl